S t r e k o v s k ý v i n o h r a d n í c k y r e g i ó n

Strekovský vinohradnícky región

3 0 0 0 0 0 0 m ² v i n o h r a d o v

Región je najteplejší a slnečná intenzita
je najvyššia na Slovensku.
Prvá písomná zmienka obce je z roku 1075.

Obec Strekov sa nachádza v južnej časti Slovenska, v Nitrianskom kraji, v okrese Nové Zámky, na ceste medzi Novými Zámkami a Štúrovom. Rozloha obce je 4105 ha. Počet obyvateľov je 2080. So svojimi 300 ha vinohradmi patrí obec k významným centrám vinohradníctva a vinárstva na Slovensku.

Strekov

O r e g i ó n e

strekov-img-2

Strekov patrí do jednej zo šiestich Slovenských vinohradníckych oblastí, do južnoslovenskej, ktorá je výmerou 5463 ha najväčšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť zahŕňa 8 vinohradníckych regiónov a 112 vinohradníckych obcí.

Do strekovského vinohradníckeho regiónu patria vinohradnícke obce od Mužle až po Dvory nad Žitavou. V centre regiónu nájdete strekovské vinice, ktoré sa nachádzajú na juhozápadných svahoch v nadmorskej výške 200 – 240 m.n.m.

strekov-img-1
strekov-img-2

Strekov patrí do jednej zo šiestich Slovenských vinohradníckych oblastí, do južnoslovenskej, ktorá je výmerou 5463 ha najväčšia vinohradnícka oblasť Slovenska. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť zahŕňa 8 vinohradníckych regiónov a 112 vinohradníckych obcí.

Do strekovského vinohradníckeho regiónu patria vinohradnícke obce od Mužle až po Dvory nad Žitavou. V centre regiónu nájdete strekovské vinice, ktoré sa nachádzajú na juhozápadných svahoch v nadmorskej výške 200 – 240 m.n.m.

"Našim cieľom je vyrábať ničím neovplyvnené vína, ktoré v sebe zhŕňajú miestne vinohradnícke a vinárske špecifická."

Kasnyik rodinné vinárstvo

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash

Svojou pôdnou štruktúrou sa Strekov odlišuje od väčšiny vinohradníckych obcí na juhu Slovenska. Vápenatá, ílovito-hlinitá pôda a výnimočné mikroklimatické podmienky sú priam stvorené pre pestovanie vysokokvalitného viniča.

Strekovský vinohradnícky región

R o z m a n i t o s ť p ô d y a o d r ô d h r o z n a

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash
Udržateľnosť

Z m y s l u p l n o s ť p r o s t r e d i a

Región je najteplejší a slnečná intenzita je najvyššia na Slovensku. Tieto skutočnosti sa odzrkadľujú na kvalite hrozna. V týchto oblastiach sú ideálne pôdne podmienky, kyseliny sa udržia, neodchádzajú, neoxidujú, ale zostávajú vo víne a dodajú mu osobitný charakter.
experiences

Let's Get Together!​

Book a visit to the winery to experience first-hand the magical atmosphere of the valley, nibble on the sweetest and ripest sorts of grapes and taste our best wines. Perfect for a family trip, your anniversary, or any social event.