N a š e v i n á r s t v o

vinarstvo-Kasnyik-img-1

Okolo rodinného sadu a pivnice pracujeme od nášho detstva. Myšlienka pripraviť naše vlastné víno a plniť ho do fliaš, dozrela v rokoch 2004-2005. Naše prvé samostatné víno bolo spojené s ročníkom 2006, ale ozajstná zmena z pohľadu na život našej pivnice nastala v roku 2008 na základe rastúcich skúseností.

Zvolili sme si cestu, ktorej stredobodom boli prírodné podmienky, prírode blízke pestovanie hrozna a príprava vína, založená na tradičných metódach.

História

P r í b e h n á š h o v i n á r s t v a

vinarstvo-Kasnyik-img-1
Naše míľniky v priebehu rokov

V i a c a k o d v e d e k á d y h i s t ó r i e

2003

Založenie vinárstva

Začatie samostatného vinárčenia ako SHR Agro-T.

2006

Nákup pivničky

Nákup pivničky na Strednom vrchu.

2008

Nový vinohrad

Výsadba nového vinohradu s odrodami Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Devín a Dunaj.

2008

Založenie strekovského festivalu vína

Kasnyik Wine - Rodinné vinárstvo - logo
2010

Založenie Rodinného vinárstva Kasnyik s.r.o.

Zmena PO SHR na s.r.o – založenie Rodinného vinárstva Kasnyik s.r.o

2010

Nový areál

Nákup nového areálu a budov s cieľom vybudovania nového vinárstva.

2012

Nový vinohrad

Výsadba nového vinohradu s odrodou Rizling vlašský, Dunaj, Tramín a Chardonnay.

2014

Zavedenie biologickej ochrany viniča

2014

Nový vinohrad

Výsadba nového vinohradu s odrodou Dunaj.

2015

Výstavba podzemnej klenbovej pivnice

2015 - 2019

Nové vinohrady

V rokoch 2015 – 2019 sme vysadili až 4 nové vinohrady s odrodami Rizling vlašský, Dunaj, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené a Frankovka modrá.

 

2020

Vybudovanie nových priestorov

Prestavba a výstavba vinárstva  vybudovanie nových priestorov.

2021

Certifikát Organic

Získanie certifikátu Organic pre vinárstvo.

Galéria

N a š e v i n á r s t v o

Hospodárime na deviatich hektároch vinohradov. Naše vinohrady sú skryté medzi strekovskými kopcami, v centre strekovského vinohradníckeho regiónu. Vína pripravujeme podľa Charty Autentistov, pri prísnom redukovaní úrody a spontánnom kvasení – prevažne v drevených sudoch. Vylučujeme používanie akýchkoľvek cudzích látok, ako sú kvasinky, enzýmy a rôzne preparáty, ktoré hoci uľahčujú život vinára, do vína však vnášajú cudzie tóny a skresľujú pravý charakter strekovského terroira.

Kasnyik rodinné vinárstvo

N a š e v i n o h r a d y

Náš vinohradnícky príbeh sme začali v rodinných vinohradoch na celkovej výmere 0,20 ha, ktoré postupne boli rozšírené na dnešných deväť hektárov.

Naše vinohrady sú skryté medzi strekovskými kopcami, v centre strekovského vinohradníckeho regiónu, na ílovito -hlinitých pôdach s vyšším obsahom  vápna,  v nadmorskej výške 200- 240 n.m.v , orientované na juhozápad.

Naše vinohrady od roku 2014 pestujeme v ekologickom režime bez použitia chemických prípravkov, úrodu prísne redukujeme aby sme tak získali tú najčistejšiu kvalitu, ktorú nám príroda vie dať.

uvod
kasnyik-rodinne-vinarstvo-strekov-img-3

Náš vinohradnícky príbeh sme začali v rodinných vinohradoch na celkovej výmere 0,20 ha, ktoré postupne boli rozšírené na dnešných deväť hektárov.

Naše vinohrady sú skryté medzi strekovskými kopcami, v centre strekovského vinohradníckeho regiónu, na ílovito -hlinitých pôdach s vyšším obsahom  vápna,  v nadmorskej výške 200- 240 n.m.v, orientované na juhozápad.

Naše vinohrady od roku 2014 pestujeme v ekologickom režime bez použitia chemických prípravkov, úrodu prísne redukujeme aby sme tak získali tú najčistejšiu kvalitu, ktorú nám príroda vie dať.

Kasnyik-Wine-rodinne-vinarstvo-vinna-pivnica-img-1

V roku 2015 sa nám podarilo vybudovať našu novú podzemnú klenbovú pivnicu. Príbeh pivnice sa začala v Bratislavskej Uhorskej Kráľovskej Továrni  na tabak v roku 1851, odkiaľ po zbúraní budovy sme odkúpili a použili na výstavbu 45000 ks ručno-vyrobených tehál  .

Od výstavby v sedem metrov hlbokej pivnici v dubových sudoch  prebieha nielen  spontánna fermentácia ale aj zrenie vína.

Uprednostňujeme postupy spočívajúce na minimalizácii zásahov do výroby vína. Prioritou práce v pivnici je ochrana životného prostredia, minimalizovanie spotreby energie a tvorby odpadov. Od roku 2008 nepoužívame selektované kvasienky, umelú výživu, pridané enzímy a žiadne iné pomocné látky.  

Fermentácia často prebieha spolu s celými bobuľkami alebo so šupkami a dlho až do fľaškovania zrejú na sedimente, na kvasniciach bez pridanej síry.

Kasnyik rodinné vinárstvo

V í n n a p i v n i c a

Kasnyik-Wine-rodinne-vinarstvo-vinna-pivnica-img-1

V roku 2015 sa nám podarilo vybudovať našu novú podzemnú klenbovú pivnicu. Príbeh pivnice sa začala v Bratislavskej Uhorskej Kráľovskej Továrni  na tabak v roku 1851, odkiaľ po zbúraní budovy sme odkúpili a použili na výstavbu 45000 ks ručno-vyrobených tehál  .

Od výstavby v sedem metrov hlbokej pivnici v dubových sudoch  prebieha nielen  spontánna fermentácia ale aj zrenie vína.

Uprednostňujeme postupy spočívajúce na minimalizácii zásahov do výroby vína. Prioritou práce v pivnici je ochrana životného prostredia, minimalizovanie spotreby energie a tvorby odpadov. Od roku 2008 nepoužívame selektované kvasienky, umelú výživu, pridané enzímy a žiadne iné pomocné látky.  

Fermentácia často prebieha spolu s celými bobuľkami alebo so šupkami a dlho až do fľaškovania zrejú na sedimente, na kvasniciach bez pridanej síry.

1

E k o l ó g i a

Naše vína pochádzajú z ekologicky obhospodarovaného vinohradu, sme certifikovaní bio producenti hrozna a vína.

Pri pestovaní hrozna a výrobe vína kladieme dôraz na ekologicky  trvalo udržateľného pôdohospodárstva, s cieľom udržiavať dlhodobú úrodnosť a biologickú aktivitu pôdy, zachovať biodiverzitu a celkový život vo vinohrade.

Pri pestovaní nepoužívame herbicídy, syntetické insekticídy, akaricídy a systémové fungicídy a syntetické hnojivá (ošetrovať je možné len s ochrannými prostriedkami a pomocnými látkami schválenými pre biologické vinohradníctvo).

Ocenenia

O c e n e n á k v a l i t a z n a š e j p r o d u k c i e

Naši vinári

S p o z n a j t e n á s

Tomáš Kasnyik

Founder & Owner

Gabriel Kasnyik

Executive Director

Agatha Rossi

Senior Winemaker

Ella Campo

Viticulture Manager