K o n t a k t

Adresa:

Kasnyik rodinné vinárstvo, s.r.o., 941 37 Strekov č.1117

Rezervácie
Bankové spojenie
Banka:

ČSOB BANKA

IBAN:

SK26 7500 0000 0040 2945 0679

N a p í š t e n á m s p r á v u

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.